Företagsöverlåtelser


Avtal om överlåtelse av aktier och andelar, rörelseöverlåtelser, due diligence, optionsavtal, letter of intent.

Bolag & allmän affärsjuridik


Kommersiella avtal, aktieägaravtal, emissioner, bolagsstämmor, corporate governance, kapitalanskaffning, kommersiella tvister, ekonomisk familjerätt

Immaterialrätt & media


Varumärken, licensavtal, upphovsrätt, avtal om produktion och distribution av film och TV.

 

Fastigheter


Avtal om överlåtelse av fastigheter, hyresavtal, övriga nyttjanderätter, samäganderättsavtal.

 

Våra medarbetare

Foto, MB
Magnus Björck

Advokat

Fastighetsrätt, bolagsrätt, kommersiella avtal och företagsöverlåtelser. 

Peter Bolmstedt
Peter Bolmstedt

Advokat

Tvistelösning och ekonomisk familjerätt.

Christer Brantheim
Christer Brantheim

Advokat

Bolagsrätt, bolagsstyrning, företagsöverlåtelser och tvistelösning. 

Mats Larsson
Mats Larsson

Advokat

Immaterialrätt, media och underhållning, företagsöverlåtelser. 

Christer Sackemark
Christer Sackemark

Advokat

Immaterialrätt, företagsöverlåtelser och tvistelösning.