Christer Sackemark

INRIKTNING: Affärsjuridik, immaterialrätt, aktiebolagsrätt samt företagsöverlåtelser

UTBILDNING: Jur kand Stockholms Universitet, 1982

YRKESERFARENHET: Tingsnotarie Västerås och Jakobsbergs tingsrätter 1982-1984, Biträdande jurist – Nordlander Advokatbyrå AB 1985-1990, Egen verksamhet vid Advokatfirman Sackemark 1991-2008, Delägare Advokatfirman Södermark 2009. Verksam vid Advokatfirman SBB Partners sedan 2010.

LEDAMOT AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND

SPRÅK: Svenska och engelska.

E-POST: christer.sackemark [at] sbbadvokat.se

TEL: +46 70 372 10 75