Foto, MBINRIKTNING: Förutom att hantera den löpande affärsjuridiken åt ett antal företag, främst ägarledda, arbetar Magnus i huvudsak med allmänna avtals- och bolagsrättsliga frågor, fastighetsrätt och transaktionsrelaterad juridik. Magnus har varit projektledare för flera omfattande fastighets- och företagsöverlåtelser.

UTBILDNING: Jur kand Uppsala universitet 1984

YRKESERFARENHET: Amanuens Uppsala universitet 1982-1983, Tingsnotarie Riksskatteverket/ Stockholms tingsrätt 1984-1987, Biträdande jurist Tisell & Co Advokatfirma 1987-1993, Delägare Tisell & Co Advokatfirma 1993-1999, Partner Ernst & Young Law 2000-2002, Delägare Advokatfirman Södermark 2003 -2009. Verksam vid Advokatfirman SBB Partners sedan 2010.

LEDAMOT AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND

SPRÅK: Svenska och engelska

E-POST: magnus.bjorck [at] sbbadvokat.se

TEL: +46 70 304 40 40