Peter Bolmstedt


INRIKTNING: Peter inriktar sig på svensk och internationell affärsjuridik med särskild inriktning på processrätt (domstolsprocesser, skiljeförfaranden och skatteprocesser) samt ekonomisk familjerätt.

UTBILDNING: Jur kand Uppsala Universitet 1980

YRKESERFARENHET: Tingsnotarie Stockholms tingsrätt 1981 – 1984, fiskalsaspirant kammarrätten i Stockholm 1984 – 1985, kammarrättsfiskal 1985, biträdande jurist Advokatfirman Södermark 1985 – 1992, delägare Advokatfirman Södermark 1992 – 2009, Partner Eversheds Södermark Advokatbyrå 2010 – 2012. Verksam vid Advokatfirman SBB Partners sedan 2012.

LEDAMOT AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND

SPRÅK: Svenska och engelska

E-POST: peter.bolmstedt [at] sbbadvokat.se

TEL: +46 70 555 50 39