Företagsöverlåtelser


Avtal om överlåtelse av aktier och andelar, rörelseöverlåtelser, due diligence, optionsavtal, letter of intent.

Bolag & allmän affärsjuridik


Kommersiella avtal, aktieägaravtal, emissioner, bolagsstämmor, corporate governance, kapitalanskaffning, kommersiella tvister, ekonomisk familjerätt

Immaterialrätt & media


Varumärken, licensavtal, upphovsrätt, avtal om produktion och distribution av film och TV.

 

Fastigheter


Avtal om överlåtelse av fastigheter, hyresavtal, övriga nyttjanderätter, samäganderättsavtal.

 

Våra medarbetare

Christer Brantheim

Advokat

Bolagsrätt, bolagsstyrning, företagsöverlåtelser och tvistelösning. 

Mats Larsson

Advokat

Immaterialrätt, media och underhållning, företagsöverlåtelser.