Christer Brantheim


INRIKTNING: Christer har sedan han började med affärsjuridik 1987 varit särskilt inriktad på aktiebolagsrätt och företagsöverlåtelser samt i viss utsträckning på tvistelösning. Han har genom åren hanterat ett mycket stort antal transaktioner inom de flesta branscher och är huvudsakligen inriktad på små och medelstora överlåtelser där ägandet är privat och inte institutionellt. Han har också ansvarat för en stor mängd bolagsstämmor huvudsakligen i större privata bolag och mindre publika bolag.  Christer hanterar även den löpande affärsjuridiken åt ett antal små och medelstora bolag. Utöver svenska bolag har Christer hanterat överlåtelser i övriga Europa och USA.

UTBILDNING: Jur kand Uppsala Universitet 1984

YRKESERFARENHET: Assistent lokala skattemyndigheten i Uppsala 1984, Tingsnotarie Södra Roslags tingsrätt/Kronofogdemyndigheten i Stockholm 1984-1987, Biträdande jurist Tisell & Co Advokatfirma 1987-1992,Delägare Tisell & Co Advokatfirma 1993-1999, Partner Ernst & Young Law 2000-2002, Delägare Advokatfirman Södermark 2003 -2009. Verksam vid Advokatfirman SBB Partners sedan 2010.

LEDAMOT AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND

SPRÅK: Svenska och engelska

E-POST: christer.brantheim [at] sbbadvokat.se

TEL: +46 70 304 40 20