Mats Larsson
INRIKTNING: Mats Larsson har sedan han lämnade Kammarrätten 1986 specialiserat sig på företagsöverlåtelser och övriga kommersiella avtal, främst inom området media och underhållning. I sin position som ansvarig för Tisell & Co:s Londonkontor under åren 1992-1995 fick Mats stor erfarenhet av rådgivning till utländska klienter liksom rådgivning i samband med gränsöverskridande transaktioner. Han har genomfört ett stort antal M&A-transaktioner på den svenska marknaden och har vid flera tillfällen representerat svenska klienter vid förvärv av företag i Europa och USA. Mats anlitas ofta som rådgivare till företag inom media och underhållning, särskilt inom film- och tv-branschen, innefattande också rollen som styrelseledamot. Genom sina erfarenheter från uppdraget som ordförande i Djurgården Hockey samt uppdraget som ledamot och vice ordförande i Riksidrottsnämnden har Mats också stora kunskaper inom området idrottsjuridik.

UTBILDNING: Jur. Kand Stockholms universitet 1982

YRKESERFARENHET: Kronofogdemyndigheten i Stockholm 1982-1983, Tingsnotarie Västerås tingsrätt 1983-1985, Fiskalsaspirant/Fiskal vid Kammarrätten i Stockholm 1985-1986, biträdande jurist Tisell & Co 1986-1991, delägare och ansvarig för Tisell & Co Londonkontor 1992-1995, Managing partner Tisell & Co 1995-1998, Partner Ernst & Young Law 2000-2002, Advokat/delägare Advokatfirman Södermark 2003-2009, Advokat/delägare Advokatfirman Eversheds Södermark 2010-2012. Verksam vid Advokatfirman SBB Partners sedan 2012.

STYRELSEUPPDRAG:

Attendance2 AB 2014- , Digital Illusions CE AB (Spelutveckling) 2003-2005, Djurgården Hockey AB (ordförande) 2002-2012, Djurgårdens IF Alliansförening 2002- , Finnkino Oy 2013- , SF Bio AB 2013- , Svensk Filmindustri Kino AS 2013- , Svenska Hockeyligan AB 2003-2005 och 2007-2012, Zodiak Media AB (TV-produktion) 2003-2008, TV4 AB 2010-2013.

ÖVRIGA UPPDRAG

Ledamot och vice ordförande, Riksidrottsnämnden

LEDAMOT AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND

SPRÅK: Svenska och engelska

E-POST: mats.larsson [at] sbbadvokat.se

TEL: +46 70 304 4031